PROJEKTY UE
 • Załącznik nr 1 – Przedmiar – Budynek magazynowo-produkcyjny z obiektem g…
 • Za_acznim nr 2 – Przedmiar – instalacja elektryczna
 • Za_acznik nr 3 – Przedmiar – instalacja wod-kan
 • Za_acznik nr 4 – Przedmiar – instalacja wentylacji
 • Za_acznik nr 5 – Przedmiar – instalacja c.o. i c.t.
 • Za_acznik nr 6 – Przedmiar – kanalizacja deszczowa
 • Za_acznik nr 7 – Przedmiar – ogrodzenie
 • Za_acznik nr 8 – Przedmiar – oswietlenie terenu
 • Za_acznik nr 9 – Przedmiar – utwardzenie terenu
 • Zapytanie ofertowe – hala + infrastruktura
 • Informujemy, że w związku z potrzebą uzyskania dodatkowych wyjaśnień od części oferentów termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę budynku magazynowo-produkcyjnego z obiektem gromadzenia odpadów stałych, instalacją elektryczną, instalacją wod-kan, instalacją wentylacji, instalacją c.o. i c.t., kanalizacją deszczową i ogrodzeniem, oświetleniem terenu oraz utwardzeniem terenu, został przesunięty do 27 września 2016r.
 • INFORMACJE

  O WYNIKU POSTĘPOWANIA – budowa budynku magazynowo-produkcyjnego z obiektem gromadzenia odpadów

   

   

  1.     Zamawiający „FRUBEX-BIS  J. BĘBEN, Z. BĘBEN I WSPÓLNICY” SPÓŁKA JAWNA
  2.     Adres 98-330 PAJĘCZNO, ul. 700-LECIA 4
  Telefon 343111735
  Adres poczty elektronicznej frubex@frubex.com.pl
  3.     Przedmiot postępowania Przedmiotem postępowania są prace budowlane polegające na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z obiektem gromadzenia odpadów stałych, instalacją elektryczną, instalacją wod-kan, instalacją wentylacji, instalacją c.o. i c.t., kanalizacją deszczową i ogrodzeniem, oświetleniem terenu oraz utwardzeniem terenu.
  4.     Wykaz ofert i daty wpłynięcia Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:

  1.       RO.SA-HALE sp. z o.o.

  26-600 Radom, ul. Starokrakowska 133

   

  2.       Hale Korman sp. z o.o. s.k.

  02-790 Warszawa, ul. Kazimierza Sotta  „Sokoła” 7/4

   

  3.       „GRAFIT: sp. z o.o.

  98-200 Sieradz, ul. Zachodnia 19

   

  4.       CUBATO sp. z o.o.

  63-860 Pogorzela, ul. Krotoszyńska 67

   

  5.       KOBNEXT sp. z o.o.

  42-200 Częstochowa, ul. Krótka 27A

   

  6.       INGOT sp. z o.o.

  42-202 Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121

  5.     Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie opisanego postępowania  została uznana oferta złożona przez:

   

  CUBATO sp. z o.o.

  63-860 Pogorzela, ul. Krotoszyńska 67

  która zgodnie z kryteriami oceny oferty uzyskała 100 punktów w zakresie przedmiotu zamówienia z ceną 5 289 670,00 zł netto.

   

  Oferta firmy INGOT sp. z o.o. została odrzucona ze względu na brak wyceny pełnego zakresu robót  przedmiotu postępowania w złożonej ofercie.